ნებისმიერი ტიპის სამუშაოს, აქვს თავისი გაწერილი გრაფიკი, რომლის დაცვაც როგორც დამსაქმებლის, ასევე დასაქმებული პირის ვალდებულებაა. იტალიური კანონმდებლობით, ეს საკითხი მკაცრად არის გაწერილი და დარღვევის შემთხვევაში სანქციებია გათვალისწინებული.

თუ ოჯახში ხართ დასაქმებული, უნდა იცოდეთ, რომ კონტრაქტის მიხედვით, არსებობს დროის გარკვეული ლიმიტი, რომლის გადაჭარბების შემთხვევაში, უფლება გაქვთ, პრეტენზია გამოთქვათ და კანონი თქვენს მხარეს იქნება.

თუ პირი მუშაობს როგორც „ბადანტე“ და ცხოვრობს სამუშაო ადგილზე, სრულებით არ ნიშნავს იმას თუ…. სტატიას სრულად გა­ე­ცა­ნით ამ ლინკზე