ტე­ლე­კომ­პა­ნია “იმე­დი” ავ­რცე­ლებს ფო­ტო­მა­სა­ლას, რო­მე­ლიც ბა­თუმ­ში, კორსპუ­სის ნგრე­ვამ­დე 48 სა­ა­თით ად­რეა გა­და­ღე­ბუ­ლი.

კად­რებ­ში ჩანს, თუ რო­გორ არის საყ­რდე­ნი კედ­ლე­ბი გა­მოც­ლი­ლი იმ ფარ­თში, რო­მე­ლიც გუ­შინ ჩა­მო­ინ­გრა.

სწო­რედ ამ სახ­ლში, პირველ სართულზე მიმ­დი­ნა­რე­ობ­და სა­რე­მონ­ტო სა­მუ­შა­ო­ე­ბი.