ვაკანსიის აღწერა: გვესაჭიროება მომვლელი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მამისთვის
ანაზღაურება: უცნობია
ადგილმდებარეობა: რომი
ტელ: 3473837595

ვაკანსიის აღწერა: გვესაჭიროება მომვლელი 24/სთ
ანაზღაურება: უცნობია
ადგილმდებარეობა: ვენეცია
ტელ: 3389924198

ვაკანსიის აღწერა: გვესაჭიროება მომვლელი 24/სთ
ანაზღაურება: უცნობია
ადგილმდებარეობა: CENTO
ტელ: 3420639900

ვაკანსიის აღწერა: გვესაჭიროება ძიძა
ანაზღაურება: უცნობია
ადგილმდებარეობა: პორკარი
ტელ: 3273015575