ემიგრანტი ქალებისა და მათი შვილების ცხოვრების სევდა. რას გრძნობს დედები შვილებისგან შორს და როგორ ცხოვრობენ შვილები მშობლების გარეშე?