ვაკანსიის აღწერა: ესაჭიროებათ მუშა
ანაზღაურება: უცნობია
ადგილმდებარეობა: მონოპოლი
ტელ: 3395220789

ვაკანსიის აღწერა: ესაჭიროებათ მომვლელი
ანაზღაურება: უცნობია
ადგილმდებარეობა: ჯუჯლიანო კამპანიაში
ტელ:  3887588568

ვაკანსიის აღწერა: ესაჭიროებათ მომვლელი
ანაზღაურება: უცნობია
ადგილმდებარეობა: აველინო
ტელ:  3394808896

ვაკანსიის აღწერა: ესაჭიროებათ დამლაგებელი
ანაზღაურება: უცნობია
ადგილმდებარეობა: ვენეცია
ტელ: 3389924198

ვაკანსიის აღწერა: ესაჭიროებათ დამლაგებელი
ანაზღაურება: უცნობია
ადგილმდებარეობა: რომი
ტელ:  3402108700

ვაკანსიის აღწერა: ესაჭიროებათ ძიძა
ანაზღაურება: უცნობია
ადგილმდებარეობა:  ცისტერნა ლათინური
ტელ:  3737224671