ვაკანსიის აღწერა: დალაგება / დასუფთავება
ანაზღაურება: სთ 6 ევრო
ადგილმდებარეობა: VIGNOLA
ტელ: 3405694993

ვაკანსიის აღწერა: სტილისტი
ანაზღაურება: 1500 ევრო
ადგილმდებარეობა: ბოლონია
ტელ: 3286869998

ვაკანსიის აღწერა: ესაჭიროებათ ძიძა
ანაზღაურება: უცნობია
ადგილმდებარეობა: MAGIONE
ტელ: 3293955112

ვაკანსიის აღწერა: ესაჭიროებათ მომვლელი
ანაზღაურება: უცნობია
ადგილმდებარეობა: ლეონესა
ტელ: 393 0000656

ვაკანსიის აღწერა: ესაჭიროებათ დურგალის დამხმარე
ანაზღაურება: უცნობია
ადგილმდებარეობა: ანკონა
ტელ: 327 7355333

ვაკანსიის აღწერა: ესაჭიროებათ მომვლელი
ანაზღაურება: 750 ევრო
ადგილმდებარეობა: ანკონა
ტელ: 3398793932