დღეიდან, იტალიაში 50 წელს გადაცილებული პირთათვის Super Green Pass-ი წარდგენის ვალდებულება ამოქმედდა.

1/2022 კანონის დადგენილების თანახმად ახალი კოვიდ რეგულაციის ძალაში შესვლისთანავე შესაბამისმა სამსახურმა უკვე დაიწყო შემოწმება. გადამოწმება მოხდება როგორც სახელმწიფო უწყებებში ასევე ოჯახში  ე.წ “ბადანტე” დასაქმებული პირების.

ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოიწვევს ჯარიმას რომელიც 600 დან 1500 ევრომდე მერყეობს, დაჯარიმდება როგორც დასაქმებული ასევე დამსაქმებელიც. ნათქვამია უწყების განცხადებაში

კოვიდ რეგულაცია რომელიც დღეს შევიდა ძალაში ძალაში იქნება 2022 წლის 15 ივნისამდე. წყარო primamerate.it