სოციალურ ქსელში ირმა მაისურაძე აქვეყნებს პოსტს, ე.წ Green Pass ის თაობაზე, რომელსაც emigrantebi.ge უცვლელად გთავაზობთ:

Green Pass: ახალი წესები 2022 წლის 1 თებერვლიდან ამოქმედდება. შეგახსენებთ, რომ 2022 წლის 7 იანვრის დადგენილებით, 2022 წლის 1 თებერვლიდან სამშაბათიდან, საჭირო იქნება გქონდეთ Green Pass BASE. რაც ნიშნავს რომ, ტესტი აღებული გაქვთ 48 საათის განმავლობაში, ან მოლეკულური 72 საათის განმავლობაში. მწვანე საშვი საჭირო იქნება.

საჯარო დაწესებულებები – საფოსტო, საბანკო და საფინანსო მომსახურება, პოლიცია, საემიგრაციო საქმიანობა, კომერციული საქმიანობა. თუკი გაქვთ საემიგრაციო სამსახურიდან რომელიმე საბუთი გამოსატანი ან დასატოვი მისაღებში უნდა წარადგინოთ მწვანე საშვი.

Green pass არ იქნება საჭირო ისეთ ადგილებში წარსადგენად როგორიც არის სასურსათო მაღაზიები, სუპერმარკეტები, გაყინული საკვების საცალო მაღაზიები, აფთიაქები, პარააფთიაქები… და ასე შემდეგ. წერს სოციალურ ქსელში ირმა მაისურაძე

წყარო ჯგუფი bari.ge

Dal 1° febbraio necessario il Green Pass base per l’accesso agli uffici di Polizia

A decorrere dal 1° Febbraio 2022, , tutti coloro che dovranno accedere agli uffici di Polizia al fine di chiedere informazioni o esplicare pratiche in materia di passaporti, di espatrio di minori, di armi, di licenze, sicurezza privata, di stranieri, dovranno possedere il Green Pass base come previsto dal D.P.C.M. del 21/01/2022 e dall’art.3 D.L. 7/1/2022 nr.1. L’accesso a tutti gli uffici di Polizia, tra cui l’Ufficio Immigrazione e l’Ufficio Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, sarà quindi consentito esclusivamente a seguito del prescritto controllo della certificazione verde COVID -19 base. Eccezione a tale regola generale è prevista per i cittadini che si recheranno negli uffici di Polizia perché convocati per attività di indagine o per la notifica di provvedimenti dell’autorità, per le persone che dovranno fare accesso all’ufficio denunce ed infine per coloro che sono sottoposti ad altre misure restrittive e/o limitative della libertà personale, per i quali l’accesso sarà libero.