ვაკანსიის აღწერა: ესაჭიროებათ მომვლელი
ანაზღაურება: 900 €
ადგილმდებარეობა:  SCILLA
ტელ: 3209217766

ვაკანსიის აღწერა: ესაჭიროებათ მომვლელი
ანაზღაურება: 1.300 €
ადგილმდებარეობა: MILANO
ტელ: 3515180231

ვაკანსიის აღწერა: ესაჭიროებათ მომვლელი
ანაზღაურება: უცნობია
ადგილმდებარეობა: TERRE ROVERESCHE
ტელ: 3333704284

ვაკანსიის აღწერა: ესაჭიროებათ მომვლელი
ანაზღაურება: უცნობია
ადგილმდებარეობა: PALERMO
ტელ: 3476132599