თუ გსურთ სიახლეები მიიღოთ ავტომატურ რეჯიმში მოიწონეთ ჩვენი გვერდი

მოგესალმებით მეგობრებო დღედიდან ვიწყებთ ახალ რუბრიკას “შევისწავლოთ დღეში 5 სიტყვა იტალიურ ენაზე” ყოველ დღეს საქართველოს დროით 23:00 საათზე დაემატება ხუთი ახალი სიტყვა, მათ ვისაც სურვილი გაქვთ შეისწავლოთ იტალიური ენა, ეწვიეთ ამ ლინკს ყოველდღიურად….

შემოგვიერთდით მათ ვისაც სურვილი გაქვთ რომ ისწავლოთ და ასევე გაუზიარეთ ეს გვერდი თქვენს მეგობარს ამით თქვენ დაეხმაროებით როგორც საიტის განვითარებაში და ასევე თქვენს მეგობარს კი იტალიური ენის შესწავლაში.

loading...

წარმეტებებს გისურვებთ !!!

გაკვეთილი 34 -25 დეკემბერი 2019
identico იდენტიკო იგივე 192
diverso დივერსო განსხვავებული 191
lungo ლუნგო გრძელი 190
corto კორტო მოკლე 189
dentro დენტრო შიგნით 188
fuori ფუორი გარეთ 187
გაკვეთილი 33 -24 დეკემბერი 2019
domanda დომანდა კითხვა 186
risposa რისპოსტა პასუხი 185
spingere სპინჯერე მიწოლა 184
tirare ტირარე გამოქაჩვა 183
facile ფაჩილე ადვილი 182
difficile დიფფიჩილე რთული 181
გაკვეთილი 32 -23 დეკემბერი 2019
su სუ ზევით 180
giu ჯუ ქვევით 179
domanda დომანდა კითხვა 178
risposa რისპოსტა პასუხი 177
spingere სპინჯერე მიწოლა 176
გაკვეთილი 31 -22 დეკემბერი 2019
tirare ტირარე გამოქაჩვა 175
facile ფაჩილე ადვილი 174
difficile დიფფიჩილე რთული 173
identico იდენტიკო იგივე 172
diverso დივერსო განსხვავებული 171
გაკვეთილი 30 -21 დეკემბერი 2019
lungo ლუნგო გრძელი 170
corto კორტო მოკლე 169
dentro დენტრო შიგნით 168
fuori ფუორი გარეთ 167
niente ნიენტე არაფერი 166
გაკვეთილი 29 -20 დეკემბერი 2019
qualcosa კუალკოზა რაღაცა 165
fredso ფრედდო ცივი 164
caldo კალდო ცხელი 163
chiaro კიარო ნათელი 162
scuro სკურო სკურო 161
გაკვეთილი 28 -19 დეკემბერი 2019
cattivo კატტივო ცუდი 160
buino ბუონო კარგი 159
da solo და სოლო მარტო 158
insieme ინსიემე ერთად 157
bagnato ბანიატო სველი 156
asciutto აშშუტტო მშრალი 155
გაკვეთილი 27 -18 დეკემბერი 2019
magro/a გამხდარი მაგრო/ა 155
grasso/a მსუქანი გრასსო/ა 154
giovane ახალგაზრდა ჯოვანე 153
vecchio/a ,
anziano/a
მოხუცი ვეკკიო/ა ,
ანციანო/ა
152
piccolo/a პატარა პიკკოლო/ა 151
grande დიდი გრანდე 150
გაკვეთილი 26 -17 დეკემბერი 2019
forte ძლიერი ფორტე 149
debole სუსტი დებოლე 148
antipatico/a უსიმპათიო
უსიამოვნო
ანტიპატიკო/ა 147
simpatico/a სიმპათიური
სასიამოვნო
სიმპატიკო/ა 146
brutto/a უშნო ბრუტტო/ა 145
გაკვეთილი 25 -16 დეკემბერი 2019
bello/a ლამაზი ბელლო/ა 144
corto/a მოკლე კორტო/ა 143
lungo/a გრძელი ლუნგო/ა 142
basso/a დაბალი ბასსო/ა 141
alto/a მაღალი ალტო/ა 140
გაკვეთილი 24 -15 დეკემბერი 2019
dolore ტკივილი დოლორე 139
passeggiare სეირნობა პასსეჯჯარე 138
nuotare ცურვა ნუოტარე 137
Prenotare დაჯავშნა პრენოტარე 136
Bleffare მოტყუება ბლეფფარე 135
გაკვეთილი 23 -14 დეკემბერი 2019
preparare მომზადება პრეპარარე 134
bere დალევა ბერე 133
prendere აღება პრენდერე 132
cadere დავარდნა კადერე 131
portare წაღება პორტარე 130
spendere დახარჯვა სპენდერე 129
გაკვეთილი 22 -13 დეკემბერი 2019
cominciare დაწყება კომინჩარე 128
finire დამთავრება ფინირე 127
cucire კერვა კუჩირე 126
stirare დაუთოვება სტირარე 125
scopare დაგვა სკოპარე 124
გაკვეთილი 21 -12 დეკემბერი 2019
riposare დასვენება რიპოზარე 123
camminare სიარული კამმინარე 122
inviare გაგზავნა ინვიარე 121
tornare დაბრუნება ტორნარე 120
inviare გაგზავნა ინვიარე 119
გაკვეთილი 20 -11 დეკემბერი 2019
divertire გართობა დივერტირე 118
rallegrare გამხიარულება რალლეგრარე 117
annoiare მოწყენა ანნოიარე 116
piangere ტირილი პიანჯერე 115
irritare გაღიზიანება ირრიტარე 114
Arrabbiare გაბრაზება არრაბბიარე 113
amare სიყვარული ამარე 112
odiare სიძულვილი ოდიარე 111
გაკვეთილი 19 -10 დეკემბერი 2019
comprare ყიდვა კომპრარე 110
cercare მოძებნა ჩერკარე 109
litigare ჩხუბი ლიტიგარე 108
mentire მოტყუება მენტირე 107
curare მკურნალობა კურარე 106
გაკვეთილი 18 – 9 დეკემბერი 2019
Studiare სწავლა სტუდიარე 105
pulire დასუფთავება პულირე 104
aiutare დახმარება აიუტარე 103
perdere დაკარგვა პერდერე 102
trovare პოვნა ტროვარე 101
lavare გარეცხვა ლავარე 100
გაკვეთილი 18 – 8 დეკემბერი 2019
mattina დილა მატტინა 99
mezzogiorno შუადღე მეძძოჯორნო 98
sera საღამო სერა 97
notte ღამე ნოტტე 96
გაკვეთილი 17 – 7 დეკემბერი 2019
due giorni fa გუშინწინ დუე ჯორნი ფა 95
ieri გუშინ იერი 94
oggi დღეს ოჯჯი 93
domani ხვალ დომანი 92
dopo domani ზეგ დოპო დომანი 91
გაკვეთილი 16 – 6 დეკემბერი 2019
aprire გაღება აპრირე 90
chiudere დაკეტვა კიუდერე 89
guardare ყურება გუარდარე 88
partire გამგზავრება პარტირე 87
andare წასვლა ანდარე 86
გაკვეთილი 15 – 5 დეკემბერი 2019
amici  მეგობრები
(დაქალ-ძმაკაცები)
ამიჩი 85
fidanzata მეგობარი ქალი
(girlfriend)
ფიდანცატა 84
fidanzato მეგობარი მამაკაცი
(boyfriend)
ფიდანცატო 83
vicina di casa მეზობელი
(ქალი)
ვიჩინა დი კაზა 82
vicino di casa მეზობელი
(კაცი)
ვიჩინო დი კაზა 81
გაკვეთილი 14 – 4 დეკემბერი 2019
ragazza ქალიშვილი რაგაცცა 81
ragazzo ვაჟი რაგაცცო 80
bambina ბავშვი (გოგო) ბანბინა 79
bambino ბავშვი (ბიჭი) ბამბინო 78
amica მეგობარი
(დაქალი)
ამიკა 77
amico მეგობარი
(ძმაკაცი)
ამიკო 76
გაკვეთილი 13 – 3 დეკემბერი 2019
genitore მშობლები ჯენიტორე 80
parenti ნათესავები პარენტი 79
donna ქალი დონნა 78
uomo კაცი უომო 77
donne ქალები დონნე 76
uomini კაცები უომინი 75
გაკვეთილი 12 – 2 დეკემბერი 2019
nipote დისშვილი,
ძმისშვილი
ნიპოტე 79
nipoti შვილიშვილი ნიპოტი 78
zia დეიდა, მამიდა ცია 77
zio ბიძა ციო 76
nonna ბებია ნონნა 75
nonno ბაბუა ნონნო 74
გაკვეთილი 11 – 1 დეკემბერი 2019
figlio შვილი (ბიჭი) ფილიო 73
figlia შვილი (გოგო) ფილია 72
madre acquisita დედინაცვალი მადრე აქვიზიტა 71
parde acquisito მამინაცვალი პადრე აქვიზიტო 70
suocera დედამთილი სუოჩერა 69
suocero მამამთილი სუოჩერო 68
გაკვეთილი 10- 30 ნოემერი 2019
Madre დედა მადრე 67
Padre მამა პადრე 66
Moglie ცოლი მოლიე 65
Marito ქმარი მარიტო 64
Fratello ძმა ფრატელლო 63
Sorella და სორელლა 62
გაკვეთილი 9- 29 ნოემერი 2019
Questo ეს კუესტო 61
Quello ის კუელლო 60
Questi ესენი (მრავ) კუესტი 59
Quelli ისინი (მრავ) კუელლი 58
Mio, Mia ჩემი მიო, მია 57
Tuo, Tua შენი ტუო, ტუა 56
Suo, Sua მისი სუო, სუა 55
გაკვეთილი 8- 28 ნოემერი 2019
io მე იო 54
Tu შენ ტუ 53
Lei ის (მდედ) ლეი 52
Lui ის (მამრ) ლუი 51
Noi ჩვენ ნოი 50
Voi თქვენ ვოი 49
Loro ისინი ლორო 48
გაკვეთილი 7- 27 ნოემერი 2019
lunedi ორშაბათი ლუნედი 47
martedi სამშაბათი მარტედი 46
mercoledi ოთხშაბათი მერკოლედი 45
giovedi ხუთშაბათი ჯოვედი 44
venerdi პარასკევი ვენერდი 43
sabato შაბათი საბატო 42
domenica კვირა დომენიკა 41
გაკვეთილი 6- 26 ნოემერი 2019
la stagione სეზონი ლა სტაჯონე 40
primavera გაზაფხული პრიმავერა 39
l’estate ზაფხული ლ’ესტატე 38
l’autunno შემოდგომა ლ’აუტუნნო 37
l’inverno ზამთარი ლ’ინვერნო 36
გაკვეთილი 5- 25 ნოემერი 2019
Burro კარაქი ბურრო 35
Formaggio ყველი ფორმაჯჯო 34
Zucchero შაქარი ძუკკერო 33
Salame ძეხვი სალამე 32
Ricotta ხაჭო, ნადუღი რიკოტტა 31
გაკვეთილი 4- 24 ნოემერი 2019
Te ჩაი ტე 30
Caffe ყავა კაფფე 29
Latte რძე ლატტე 28
Acqua წყალი აქვა 27
 Gelato ნაყინი ჯელატო 26
გაკვეთილი 3 – 23 ნოემერი 2019
Pane პური პანე 25
Riso ბრინჯი რიზო 24
Carne ხორცი კარნე 23
Uova კვერცხი უოვა 22
 Farina ფქვილი ფარინა 21
გაკვეთილი 3 – 22 ნოემერი 2019
Nero შავი ნერო 20
Bianco თეთრი ბიანკო 19
Grigio ნაცრისფერი გრიჯო 18
Blu ლურჯი ბლუ 17
Verde მწვანე ვერდე 16
Marrone ყავისფერი მარრონე 15
Viola იასამნისფერი ვიოლა 14
Rosso წითელი როსსო 13
Arancione ნარინჯისფერი არანჩიონე 12
Giallo ყვითელი ჯიალლო 11
გაკვეთილი 2 – 21 ნოემერი 2019
Chi ვინ კი 10
A chi ვის ა კი 9
Per chi ვისთვის პერ კი 8
Da dove საიდან და დოვე 7
Come როგორ,
როგორი
კომე 6
გაკვეთილი 1 -20 ნოემერი 2019
Dove სად დოვე 5
Quando როდის კვანდო 4
Perché რატომ პერკე 3
Per cosa რისთვის პერ კოზა 2
Quanto რამდენი კვანტო 1

 

სიტყვების დაზეპირების შემდეგ დააჭირეთ ქვემოთ მითითებულ ღილაკს და ტესტის მეშვეობით შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

თუ გსურთ წინა გაკვეთილების ტესტებში ვარჯიში დააჭირეთ “დააჭირეთ აქ” ღილაკს

 

მათ ვინც ახლა შემოგვიერთდა შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენი წინა გაკვეთილები

გაკვეთილი 1 – იტალიური ენა
გაკვეთილი 2 – არტიკლები
გაკვეთილი 3 – პიროვნებები 
გაკვეთილი 4 – ანბანი
გაკვეთილი 5 – სავარჯიშო № 1
გაკვეთილი 6 – სავარჯიშო №2
გაკვეთილი 7 – სავარჯიშო №3
გაკვეთილი 8 – სავარჯიშო №4
გაკვეთილი 9 მოგზაურობას ტაქსით
გაკვეთილი 10 – პირის ნაცვალსახელები

loading...

დატოვე პასუხი

Please enter your comment!
გთხოვთ შეიყვანოთ თქვენი სახელი აქ